ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΣΤΑΜΟΥ

Δικηγόρος Αθηνών

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2013 : Αποφοίτηση από το University of Nottingham  (United Kingdom)  και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Mater of Laws (LL.M.)  στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διεθνείς Πτυχές Εταιρικού και Πτωχευτικού Δικαίου, Διεθνές Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Διεθνές Δίκαιο Πώλησης Εμπορευμάτων, Ρύθμιση Τραπεζικού Συστήματος και Καταναλωτών.

2009: Πτυχίο Νομικής της  Σχολή  Νομικών  Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών  του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Γλώσσα εργασίας

Γαλλικά :Άριστη γνώση

Ισπανικά :Βασικό επίπεδο

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Σημάτων, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εμπορικές Συμβάσεις, Μισθώσεις, δίκαιο αξιογράφων, ασφαλιστικά μέτρα, διαγωνισμοί δημοσίων έργων, σύνταξη δικογράφων και ιδιωτικών συμφωνητικών, έρευνα σε Υπ/κεία.

 

Επικοινωνία: jstamou@aalaw.gr