Διοικητικο δικαιο, δημοσιοι διαγωνισμοι και συμβασεις

  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής και ημεδαπής εταιρείας στο χώρο των ιατρικών ειδών και εργαλείων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, διαγωνισμούς, προμήθειες νοσοκομείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις για την αξιοποίηση Ολυμπιακών Ακινήτων από το Ελληνικό Δημόσιο.