Δικαιο Μεσων Μαζικης Ενημερωσης

  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής και ημεδαπής εταιρείας ιδιοκτήτριας αδειοδοτημένου ραδιοφωνικού σταθμού στην Αττική, συμβουλές για την οργάνωση, λειτουργία, ρυθμιστικό πλαίσιο Πολιτείας, παράσταση στο Ε.Σ.Ρ., συμβάσεις πάσης φύσεως, μεταβίβαση αδειών.
  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την παραχώρηση αδειών τηλεοπτικής προβολής κινηματογραφικών ταινιών σε τηλεοπτικούς σταθμούς.
  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την παραχώρηση αδειών χρήσης ως ενθέτων κινηματογραφικών ταινιών σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς.