Δικαιο Ανταγωνισμου

  • Νομικός Σύμβουλος πολυεθνικής εταιρείας για την υπεράσπιση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε υποθέσεις αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένες πρακτικές, διακοπή σχέσης μακρόχρονης οικονομικής εξάρτησης.